REUNIONS DE DISTINTS COL.LECTIUS OBERTS AL PÚBLIC

Dia 8, dimarts: Reunió del col.lectiu “Gestió Pública de l’Aigua”

  • A les 20h, a la seu del Club d’Amigues i Amics de la UNESCO.

 

Dia 9, dimecres: Reunió del ”Col.lectiu 8 de Març”

  • A les 19:30h, a la seu del Club d’Amigues i Amics de la UNESCO.

Dia 25, divendres: Reunió del grup ”FONEVOL”

  • A les 20:30h, a la seu del Club d’Amigues i Amics de la UNESCO.