ACTIVITATS

  • Mostra de Cinema i Drets Humans
    Mostra de Cinema i Drets Humans

    Tema 2. Dret a tenir una información verç i contrastada. Twitter, Whatsapp, Facebook,… Són Instruments d’informació?Declaració de drets humans:Article 19: Tota persona té dret a crear, rebre i difondre les informacions i les idees per qualsevol mitj…