QUÈ ÉS LA UNESCO

L’organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va naixer el 16 de novembre de 1945. La seua missió és construir la pau en la ment dels homes i dones mitjançant l’educació, la cultura i les ciències naturals i socials i la comunicació.

El nucli central de la seua actuació és la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles i de les cultures.

La UNESCO treballa per a crear condicions favorables al diàleg entre civilitzacions , cultures i pobles i per a què aquest diàleg es base en el respecte pels valors comuns. El món necessita de forma urgent perspectives que afovoreixquen assolir un desenvolupament sostenible que respecte els drets humans, el medi ambient i finalitzen amb la pobresa. Tot això constitueix el centre de la missió i de les activitats de la UNESCO.

VALORS I OBJECTIUS

Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi treballa en línia amb la declaració fundacional de la UNESCO per promoure la justicia, la llibertat i la pau al món. De la mateixa manera que la UNESCO ho fa promovent la cooperació entre les nacions, el Club ho fa promovent la solidadritat entre les persones del seu entorn.

Si la la missió de la UNESCO consisteix en  contribuir a la consolidació de la pau, l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural mitjançant l'educació, les ciències, la cultura, la comunicació i la informació” Doncs al CLUB tenim el compromís ètic de treballar per eixos valors, els quals ens comprometem a practicar i a promoure mitjançant la nostra acciçó deslligada de tot aire partidista:

  • Els principis democràtics de la dignitat, la llibertat, la  igualtat, la solidaritat, el respecte i ajuda mutua entre les persones amb independència del seu origen, raça, religió, pensament polític, idioma, orientació sexual o condició social o econòmica.
  • La tolerància, el respecte i l’acceptació de l’altre com a fonament de la convivència.
  • Mobilitzar el coneixement científic i les polítiques relatives a la ciència amb la intenció del desenvolupament sostenible
  • Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i una cultura de pau
  • El coneixement, l’obertura d’esperit, la comunicació, la llibertat de pensament, consciència i creences.
  • Drets Humans
  • EL CLUB promou l'educació relativa als drets humans com a  part integral del dret a l'educació i cada vegada obté major reconeixement. El coneixement dels drets i les llibertats està considerat com un instrument fonamental per assegurar el respecte dels drets de totes les persones. La tasca de la UNESCO i la del CLUB en matèria d'educació relativa als drets humans està orientada pel Programa Mundial per a l'Educació en Drets Humans.
  • El Patrimoni Cultural
  • També, segons diu en el seu lloc web, “la UNESCO es l’entitat responsable de la protecció jurídica internacional del patrimoni cultural. I ho fa a través de l’administració de diverses convencions que protegeixen els béns culturals. El CLUB també promou la recuperació dels bens culturals i patrimonials de la societat alcoiana i de les poblacions de les comarques.

PARTICIPACIÓ

El Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi forma part de la Federació Catalana d’ Associacions i de CLUB UNESCO (FACACU) que a la vegada és membre de la Federació Europea (FEACU).

El CLUB forma part del Consell Municipal de Cultura i participa activament en les comissions de treball.

CONVIVÈNCIA

El CLUB vol fomentar el coneixement, contacte i convivència entre les les persones associades en particular i  i entre els ciutadans en general  com a base de la cultura de diàleg que propugna. Els seus locals estan oberts a tots els col.lectius, grups de treball, associacions,... que volen fer del CLUB un espai de participació democràtica en llibertat.

PRESENTACIÓ: CLUB D’AMIGUES I AMICS DE LA UNESCO D’ALCOI

A l’octubre dee 1968 un grup d’alcoians amb ànsia de democràcia van aconseguir, després d’alguns intents infroctuosos iniciats a 1966, fundar una delegació del Club d’Amics de la UNESCO d’Alacant en Alcoi. I va ser l’única manera d’iniciar aquest camí fins que en 1977 es van independintzar. Actualment som el tercer Club d’Amics de la UNESCO més àntic de l’estat espanyol darrere de Barcelona i Madrid.

El Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi naixqué  l’any 1977  per la voluntat i l’esforç d’un grup de persones representatives de la societat civil alcoiana compromeses amb els principis de la democracia i els drets humans.

El Club UNESCO d’Alcoi, és una associació sense ànim de lucre, de carácter no gubernamental, lliure i independent i que de conformitat amb els ideals dels seus fundadors i dels principis i objectius de la UNECO prepara i realitza totes les seues activitats per ajudar a crear un món més just, solidari i comprensiu.