QUÈ ÉS LA UNESCO

L’organització de les Nacions Unides per l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va naixer el 16 de novembre de 1945. La seua missió és construir la pau en la ment dels homes i dones mitjançant l’educació, la cultura i les ciències naturals i socials i la comunicació.

El nucli central de la seua actuació és la defensa dels drets humans i dels drets dels pobles i de les cultures.

La UNESCO treballa per a crear condicions favorables al diàleg entre civilitzacions , cultures i pobles i per a què aquest diàleg es base en el respecte pels valors comuns. El món necessita de forma urgent perspectives que afovoreixquen assolir un desenvolupament sostenible que respecte els drets humans, el medi ambient i finalitzen amb la pobresa. Tot això constitueix el centre de la missió i de les activitats de la UNESCO.

 

PARTICIPACIÓ

El Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi forma part de la Federació Catalana d’ Associacions i de CLUB UNESCO (FACACU) que a la vegada és membre de la Federació Europea (FEACU).

El CLUB forma part del Consell Municipal de Cultura i participa activament en les comissions de treball.

CONVIVÈNCIA

El CLUB vol fomentar el coneixement, contacte i convivència entre les les persones associades en particular i  i entre els ciutadans en general  com a base de la cultura de diàleg que propugna. Els seus locals estan oberts a tots els col.lectius, grups de treball, associacions,... que volen fer del CLUB un espai de participació democràtica en llibertat.

PRESENTACIÓ: CLUB D’AMIGUES I AMICS DE LA UNESCO D’ALCOI

A l’octubre dee 1968 un grup d’alcoians amb ànsia de democràcia van aconseguir, després d’alguns intents infroctuosos iniciats a 1966, fundar una delegació del Club d’Amics de la UNESCO d’Alacant en Alcoi. I va ser l’única manera d’iniciar aquest camí fins que en 1977 es van independintzar. Actualment som el tercer Club d’Amics de la UNESCO més àntic de l’estat espanyol darrere de Barcelona i Madrid.

El Club d’Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi naixqué  l’any 1977  per la voluntat i l’esforç d’un grup de persones representatives de la societat civil alcoiana compromeses amb els principis de la democracia i els drets humans.

El Club UNESCO d’Alcoi, és una associació sense ànim de lucre, de carácter no gubernamental, lliure i independent i que de conformitat amb els ideals dels seus fundadors i dels principis i objectius de la UNECO prepara i realitza totes les seues activitats per ajudar a crear un món més just, solidari i comprensiu.