VALORS I OBJECTIUS

Amigues i Amics de la UNESCO d’Alcoi treballa en línia amb la declaració fundacional de la UNESCO per promoure la justicia, la llibertat i la pau al món. De la mateixa manera que la UNESCO ho fa promovent la cooperació entre les nacions, el Club ho fa promovent la solidadritat entre les persones del seu entorn.

Si la la missió de la UNESCO consisteix en  contribuir a la consolidació de la pau, l'eradicació de la pobresa, el desenvolupament sostenible i el diàleg intercultural mitjançant l'educació, les ciències, la cultura, la comunicació i la informació” Doncs al CLUB tenim el compromís ètic de treballar per eixos valors, els quals ens comprometem a practicar i a promoure mitjançant la nostra acciçó deslligada de tot aire partidista:

  • Els principis democràtics de la dignitat, la llibertat, la  igualtat, la solidaritat, el respecte i ajuda mutua entre les persones amb independència del seu origen, raça, religió, pensament polític, idioma, orientació sexual o condició social o econòmica.
  • La tolerància, el respecte i l’acceptació de l’altre com a fonament de la convivència.
  • Mobilitzar el coneixement científic i les polítiques relatives a la ciència amb la intenció del desenvolupament sostenible
  • Promoure la diversitat cultural, el diàleg intercultural i una cultura de pau
  • El coneixement, l’obertura d’esperit, la comunicació, la llibertat de pensament, consciència i creences.
  • Drets Humans
  • EL CLUB promou l'educació relativa als drets humans com a  part integral del dret a l'educació i cada vegada obté major reconeixement. El coneixement dels drets i les llibertats està considerat com un instrument fonamental per assegurar el respecte dels drets de totes les persones. La tasca de la UNESCO i la del CLUB en matèria d'educació relativa als drets humans està orientada pel Programa Mundial per a l'Educació en Drets Humans.
  • El Patrimoni Cultural
  • També, segons diu en el seu lloc web, “la UNESCO es l’entitat responsable de la protecció jurídica internacional del patrimoni cultural. I ho fa a través de l’administració de diverses convencions que protegeixen els béns culturals. El CLUB també promou la recuperació dels bens culturals i patrimonials de la societat alcoiana i de les poblacions de les comarques.