CLUB DE LECTURA " Como maté a mi padre"

“Cómo maté a mi padre”

Sara Jaramillo Klinker

 

Ressenya

 

L’escriptora i periodista Sara Jaramillo Klinkert escriu aquesta primera novel.la titulada “Co?mo mate? a mi padre” que descriu l’angoixa de la seua fami?lia, arran d'un desenllac? agre i sagnant com e?s la mort del pare per part d’uns sicaris. Aquest fet violent el podem ubicar a principis dels anys noranta a una ciutat de Medellin que vivia un dels moments me?s violents de la histo?ria de Colo?mbia. Per tant, el llibre esdeve? un intent introspectiu de l’autora d’assolir la calma de tot el dolor acumulat en el temps. Dolor que afecta a tots els membres de la familia Jaramillo-Klinkert, i que alhora narra una situacio? comuna a moltes fami?lies colombianes que quedaren marcades per la pe?rdua, i la manca de resposta davant tanta trage?dia. Amb multitud de recursos literaris i estili?stics per a donar-li al seu discurs me?s pote?ncia expressiva, Jaramillo escriu un llibre que et capfica en la seua vida, en la seua desgra?cia i en l’evolucio? del seu dol. La novel.la esta? confegida en capi?tols que narren l’experie?ncia de l’escriptora de manera aleato?ria, tot filant una amalgama de successos que formen sa vida des de la infantesa fins el moment actual. Jaramillo explica amb una literatura a?gil com la seua fami?lia viu el proce?s de dol pel pare i en el qual inevitablement te? un paper rellevant la mare, qui ha de sostindre la vidui?tat amb 5 fills al seu ca?rrec. Tambe? parla dels germans, d’allo? que li feren sentir de menuda, fins a allo? en el que es van convertir de majors. I tot aquest batibull d’emocions i de sentiments impregnen la literatura d’aquesta autora, qui amb una gran desimboltura emocional explica com la mort d’algu? proper marca un nou inici per als que es queden vius, encara que desconeguen ben be? com fer-ho. En conclusio?, Jaramillo usa el llibre per alliberar-se de la llosa pesant que li pressionava el cor des d’aquell incident violent que la va deixar o?rfena de l’amor patern.