CAFE FILOSOFIC LAIC

El cafè filosòfic làic és un fòrum ( lloc d'encontre) per a pensar, reflexionar i compartir idees sobre temes d'actualitat des d'una perspectiva filosòfica.

La informació i el debat permet reforçar els llaços interpersonals així com de grup, ja que el diàleg fomenta la convivència, la solució de conflictes i diferències ideològiques a través del raonament i l'exercici de la tolerància.

Ens reunim una vegada al mes per tractar el tema que vam decidir en la sessió anterior. El grup és estable, però està obert a les persones que es mostren interessades.