CLUB DE LECTURA

El Club de lectura és un espai on ens reunim un grup estable de deu persones per intercanviar opinions sobre el llibre que hem llegit anteriorment. A més de les opinions personals, també intentem descobrir la intenció de l'autor o autora amb el que ha escrit.

Ens reunim cada mes i mig. En eixa reunió a més de parlar sobre el llibre escollit, decidim quin serà el pròxim llibre a portar a debat.