REUNIÓ DE LA FACACU 2022

La nostra Presidenta local Melines Garcia Calatayud i la seua parella Pep Fuster, antic President del Club d'Amics i Aigues de la Unesco van viatjar fins a la ciutat de Lleida per a participar en l'assemblea anual d'associacions de dita entitat.

El  2 de Juliol  es va reunir a l'esmentada ciutat, la Federació Catalana d'associacions Unesco que es compon per 15 membres de Catalunya i el nostre club d'Alcoi.  De totes elles en van acudir presencialment 11 i 3 telemàticament. Uns punts que es van posar en taula i van resultar comuns, van ser els canvis que havien patit algunes d'elles després de la pandèmia i sobretot la necesitat d'el.laborar un pla estratégic que vaja del 2022 al 2025 i que mostre la línea a seguir per la FCACU, tenint en compte eixa idiosincràsia de cada club.

És per això que des de la junta de la Federació es va redactar un esborrany per poder-lo debatre cadascú en el seu ámbit,i es vam emplaçar per al 12 de Novembre d'aquest mateix a Manresa, per escoltar les posibles esmenes i votar la seva viabilitat.

Per altre lloc, es van compartir experiències, i es va recordar que a la tardor es complexien 50 anys de la Declaració de París sobre el patrimoni, i que per tant, es deuríem  fer propostes per ampliar els ja existents patrimonis de la humanitat a les nostres terres.